Å utøve lederskap gjennom OKR

Leder

Noe av det vakre ved å jobbe i krysningspunktet mellom teknologi og mennesker er å se hvordan teknologien kan hjelpe ledere til å bli bedre ledere.

Eller, mer presist; dersom teknologien støtter oppunder en prosess slik at lederen får gjort det vedkommende skal - nemlig å jobbe for at medarbeiderne skal lykkes. 

Å lykkes gjennom andre krever 360 grader fokus. En leder bør være en menneskekjenner, ha empati og forstå hva som motiverer individet - se dets sterke sider og vite hvilke strenger man skal trekke i for at nettopp den personen yter best over tid.

Lederen må forstå hele det økonomiske bildet og hvordan manøvrere bedriften gjennom stadige samfunnsendringer. Hen skal være en tydelig kommunikatør og samtidig styre skuta stødig gjennom bølgene som oppstår fra HR-avdelingen, finans, produkt, IT, drift, styrets forventninger og ønsker, samt alt det eksterne.

Vi i Futureworks jobber tett med våre kunder for å kartlegge deres behov. Utviklingen skjer fortløpende for å gi ledergrupper og medarbeidere det de trenger fra en OKR-softwareløsning. På den måten blir kursen så effektiv og smidig som mulig. 

Vi vet at for å best lykkes med gjennomføring av OKR, må Objectivesene (hovedmålene) og Key Resultsene (delmålene) følges opp jevnlig. 

Les mer om hvordan gjennomføre ukentlige OKR resultatmøter her.

Vi vet også at kundene våre opererer med ulike sykluser som vårt software må ta hensyn til. Det er også viktig at statusmøtene har en fast struktur som hjelper lederen og medarbeiderne med å holde god oversikt og sikre fokus på det som er viktigst akkurat nå. 

Videre vet vi at et møte lett kan bli “kuppet” av to stykker som begynner å diskutere noe som er mindre relevant for de andre. Ofte blir for eksempel avgjørelser som ble avklart for tre uker siden tatt opp igjen når “Svein” er tilbake fra Spaniaturen. 

Vi jobber for at softwareløsningen skal tilpasses deres kultur og struktur, med OKR-rammeverket som fundament. På den måten kan du beholde oversikten du trenger og ha fokus på det du skal. Nemlig å utøve lederskap! 

Her kan du lese mer om hvordan Futureworks legger til rette for verdifulle OKR resultatmøter.

Nysgjerrig på OKR som metodikk eller OKR-software?
Kontakt oss for en OKR-prat!

Leave a Comment