Skip to content

Å utøve lederskap gjennom OKR

Noe av det vakre ved å jobbe i krysningspunktet mellom teknologi og mennesker er å se hvordan...

Hvordan sørge for at OKR-implementeringen ikke blir nok en “svevende prosess”?

Hvordan sikrer vi en OKR implementering? Dersom du jobber i en kunnskapsbedrift, har du sikkert...

Hvordan starte med implementering av OKR?

Etter hvert som OKR kommer mer frem i lyset, er det flere som ønsker å ta dette i bruk. Her kommer...

7 måter du kan bruke OKR med Futureworks i din bedrift

Futureworks er i korte trekk basert på målstyringsverktøyet OKR. Metoden bidrar til å forankre...

OKR - hva er det og hvordan brukes metoden?

Når vi har mange baller i lufta, kan det være utfordrende å skille støy fra det verdifulle. Det er...