Hvordan starte med implementering av OKR?

Etter hvert som OKR kommer mer frem i lyset, er det flere som ønsker å ta dette i bruk. Her kommer gjerne det første spørsmålet opp, hvordan starte med OKR?

Det enkle er ofte det beste - så her har jeg samlet de 5 viktigste tingene for å komme i gang med OKR. 

Repeter det grunnleggende rundt OKR for deg selv

Sett deg inn i hva OKR er, og hva det ikke er. (Her kan du lære mer om OKR: OKR-kurs i regi av Digital Norway, Futureworks´ blogg, podcasten OKR-podden)

  • Forankring

For å få en vellykket start med OKR, må metoden forankres hos ledelsen. De må bli enige om at de ønsker å bruke OKR som utgangspunkt. Dette gjør det mye enklere å starte med OKR.

Målstyring er i all hovedsak en oppgave for ledelsen. Ledelsen er ansvarlige for resultatet til selskapet, involveringen av medarbeiderne, og for integrering av OKR på alle nivåer. 

Start med disse spørsmålene som en forberedelse:

Hva betyr målstyring for oss? Hva skal til for å få en god styring? 

  • Kommunikasjon 

Snakk om OKR med organisasjonen! 

Involvere de ansatte slik at alle får felles forståelse av hva OKR er. Dette kan gjøres gjennom samlinger/workshops, i nyhetsbrev, som en naturlig del av ukentlige oppfølgingsmøter, eller så enkelt som under en uformell prat ved kaffetrakteren.

  • Sett OKR for inneværende periode

Med utgangspunkt i selskapets visjon og strategi, formulerer ledelsen 3-5 Objectives for selskapet og tilhørende Key Results for den aktuelle tidsperioden. 

Følgende spørsmål vil gjøre det enklere å starte:

  • Hva ønsker vi å oppnå?
  • Hvorfor er det viktig for oss? (hensikt/purpose)
  • Hva er det viktigste vi må gjøre for å komme dit?

Tips: Se eksempler fra din egen bransje og/eller virksomhetsområde, for å se hva som er gode Objectives og Key results, og hva som er dårlige OKR. Dette vil gjøre det enklere å sette egne OKR. 

Her finner du et eksempel på OKR.

Samle OKRene

Noe som fort kan skje, er at man sitter i en workshop eller i et møte, og diskuterer OKR. Målene man kommer frem til blir skrevet ned i et tilfeldig dokument, men hvor det dokumentet blir av, er det egentlig ingen som vet. 

Et par uker går, og Objectivene er glemt. Ved neste kvartalsmøte tenker man kanskje “hva var de målene vi satte oss, nå igjen?”. 

Med andre ord - et synlig og transparent lagringssted for OKRene er viktig. Det finnes en rekke ulike OKR-verktøy på markedet, alt for ethvert behov. Futureworks, Ally, Perdoo og Weekdone er blant disse.

Gjennomføre i praksis

Gjennom og kontinuerlig knytte prioriteringer og oppgaver opp mot de gjeldende OKRene, sikrer man forankring i det daglige.

Sett en møtesyklus

  • Sett en møtesyklus som gir mening for ditt selskap og deres kultur. Som et utgangspunkt anbefaler vi ukentlige OKR-resultatmøter og kvartalsmøter. Dette sikrer fortløpende oppfølging og gir rom for fleksibilitet dersom noe uforutsett skulle oppstå. På denne måten sørger man også for en tettere kobling mellom Objectives & Key Results, og oppgavene som prioriteres i hverdagen.

Agenda for møtet

  • Ha en tydelig agenda for møtet, og hold møtet effektivt. Møtet legges opp for å bringe verdi til samtlige som er til stede.

Oppsummering

Vi har sett på de viktigste overordnede aspektene for å implementere OKR. Vi har sett på viktigheten av kunnskap om OKR, forankring både hos ledergruppen og i organisasjonen. Videre har vi sett på hvordan bruke metoden i praksis gjennom ukentlig og kvartalsvis oppfølging.  Med å følge disse stegene, vil det være mye enklere å starte med OKR. 

Vi håper at du fant nytte i denne artikkelen. Ønsker du hjelp til å innføre OKR hos dere, eller søker etter en sparringspartner? Ta kontakt for en prat.

Leave a Comment