Skip to content

Å utøve lederskap gjennom OKR

Noe av det vakre ved å jobbe i krysningspunktet mellom teknologi og mennesker er å se hvordan...

Sett gode mål for 2022

Endelig er det nye året her, og da er det tid for å sette mål. 

Hvordan sørge for at OKR-implementeringen ikke blir nok en “svevende prosess”?

Hvordan sikrer vi en OKR implementering? Dersom du jobber i en kunnskapsbedrift, har du sikkert...

Hvordan starte med implementering av OKR?

Etter hvert som OKR kommer mer frem i lyset, er det flere som ønsker å ta dette i bruk. Her kommer...

7 måter du kan bruke OKR med Futureworks i din bedrift

Futureworks er i korte trekk basert på målstyringsverktøyet OKR. Metoden bidrar til å forankre...

Historien bak OKR

Målstyringsmetoden Objectives and Key Results (OKR) er et veldig aktuelt tema i ledergrupper om...

OKR - hva er det og hvordan brukes metoden?

Når vi har mange baller i lufta, kan det være utfordrende å skille støy fra det verdifulle. Det er...

SMART-MÅL

Vi kjenner i dag til en rekke forskjellige målstyringsverktøy som brukes i større og mindre...

Målstyring - Management by Objectives

Målstyring er prosessen med å definere og måle fremgang for å kunne gi tilbakemelding og retning,...

Hvordan vet vi om en OKR prosess vil lykkes?

Hvilke bedrifter som som lykkes med en OKR, er ikke tilfeldig. For å lykkes kreves bevisst og...